Licenční ujednání

Pokyny důležité pro používání mých reskinů. Doporučuju pročíst.

1. Stažením archivu s reskinem se zavazujete k dodržení licenčních podmínek

2. Reskin ani jeho součásti nesmí být upraveny bez souhlasu autora.

3. Reskin ani jeho součásti nesmí být upraveny a takto šířeny dále bez souhlasu autora.

4. Reskin ani jeho součásti nesmí být dále šířeny a umisťovány na jiných webových
stránkách než je www.stefjuv-prostor.ic.cz a stránkách objednavatele bez souhlasu autora.

5. Autor neručí za ztrátu dat, poruchy hardwaru, softwaru a duševního zdraví při používání tohoto reskinu.

Díky za dodržení těchto několika pokynů a příjemnou zábavu s reskiny.